Γρήγορος τρόπος για να καθαρίσουμε έναν φασιανό ή ορτύκι. Αν δεν αντέχεται την θέα του αίματος, μην δείτε το βίντεο.