Μία έξυπνη και σχετικά εύκολη κατασκευή, πιο πολύ για εξάσκηση στα κοψίματα, με το μαχαίρι μας. Θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σαν μάθημα νέων, για την χρήση του μαχαιριού, καθώς απαιτεί μόνο βασικούς τρόπους για κοψίματα.

Advertisements