Στην Αστρονομία οι αποστάσεις μεταξύ ουράνιων σωμάτων, στον ουρανό, μετριούνται σε γωνίες και συγκεκριμένα σε μοίρες, λεπτά και δευτερόλεπτα. Για τον λόγο αυτό, είναι καλό να ξέρουμε, έστω και στο περίπου, πως μπορούμε να μετρήσουμε γωνίες, με έναν εμπειρικό τρόπο.

Αυτός δεν είναι άλλος, από το να χρησιμοποιήσουμε τα δάχτυλα μας. Τεντώνουμε το χέρι μας, με την παλάμη προς τον ουρανό και κάνουμε μία γροθιά, τώρα μπορούμε χρησιμοποιώντας συνδυασμούς τον δαχτύλων μας, να μετρήσουμε γωνίες, όπως και στην φωτογραφία, πάντα κατά προσέγγιση, καθώς τα δάχτυλα του καθενός, έχουν διαφορετικό πάχος.

  • Το μικρό δάχτυλο είναι 1 μοίρα
  • Τα 3 μεσαία δάχτυλα είναι 5 μοίρες
  • Η γροθιά μας, χωρίς τον αντίχειρα είναι 10 μοίρες
  • Η απόσταση από τον δείκτη μέχρι το μικρό δάχτυλο, κρατώντας τα ανοιχτά, είναι 15 μοίρες
  • Η απόσταση από τον αντίχειρα μέχρι το μικρό δάχτυλο, κρατώντας τα ανοιχτά, είναι 25 μοίρες

Γνωρίζοντας και μετρώντας αποστάσεις στον ουρανό, σε μοίρες, μπορούμε να εντοπίσουμε αστερισμούς και αστέρια με ευκολία, καθώς και να μετρήσουμε το μέγεθος τους, πάντα σε μοίρες. Για παράδειγμα, το μέγεθος της πανσελήνου, είναι περίπου 30 μοίρες, ενώ του Ήλιου, 32 μοίρες. Μπορούμε επίσης να βρούμε το Γεωγραφικό Πλάτος της τοποθεσίας μας (latitude). Για να το βρούμε αρκεί να μετρήσουμε την απόσταση (γωνία δηλαδή), του Πολικού Αστέρα, από τον ορίζοντα.

Πηγή:

http://www.timeanddate.com/astronomy/measuring-the-sky-by-hand.html