Ένα σύστημα μαγειρέματος, που χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια ο Ελβετικός στρατός. Συνδυάζει κούπα, μπουκάλι και θάλαμο καύσης (στόβα), που χρησιμοποιεί μικρά κομμάτια ξύλου. Έχει κάποιες έξυπνες ιδιότητες και το κυριότερο, ότι χωράνε όλα μαζί, καταλαμβάνοντας μικρό χώρο στο σακίδιο. Στα μειονεκτήματα είναι η κατασκευή από αλουμίνιο και πως λόγο του σχήματος που έχει η στόβα, δεν στηρίζεται καλά σε χωμάτινο/ανώμαλο έδαφος.

Και εδώ μερικές μετατροπές…