Μία εύκολη και γρήγορη κατασκευή, με την οποία μπορούμε να στηρίξουμε ένα κομμάτι ξύλο ή ότι άλλο αντικείμενο θέλουμε, στην αγκαλιά μας, ώστε να το επεξεργαστούμε. Ιδιαίτερα χρήσιμο αν είμαστε στην εξοχή ή δεν έχουμε οργανωμένο πάγκο.

Advertisements