Πως μπορούμε να φτιάξουμε ένα κλειστό, παντός καιρού κατάλυμα, μόνο με μια τέντα (3x3m), για όσους αρέσκονται να βγαίνουν στην Φύση με ελαφρύ εξοπλισμό.

Αντί να τοποθετήσουμε τον πάσαλο στο εσωτερικό, εφόσον η τέντα μας έχει εξωτερικό πιαστράκι, όπως η συγκεκριμένη στο βίντεο, μπορούμε να την κρεμάσουμε εξωτερικά με σχοινί από ένα κλαρί. Επίσης, ένα λάθος που φαίνεται στο βίντεο, είναι η φορά που έχουν τα πασσαλάκι, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται κόντρα στην σκηνή/τέντα, ώστε να μην ανασηκώνεται, όπως γίνεται και στο βίντεο.