Παρακάτω είναι ένα απόσπασμα από ένα κείμενο. Δεν θέλω να πω ποιανού. Το πιθανότερο είναι να μην τον γνωρίζετε. Παραθέτω το αυθεντικό κείμενο στα Αγγλικά και από κάτω την δική μου μετάφραση. Αφού το διαβάσετε, απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα…

1. The Industrial Revolution and its consequences have been a disaster for the human race. They have greatly increased the life-expectancy of those of us who live in «advanced» countries, but they have destabilized society, have made life unfulfilling, have subjected human beings to indignities, have led to widespread psychological suffering (in the Third World to physical suffering as well) and have inflicted severe damage on the natural world. The continued development of technology will worsen the situation. It will certainly subject human beings to greater indignities and inflict greater damage on the natural world, it will probably lead to greater social disruption and psychological suffering, and it may lead to increased physical suffering even in «advanced» countries.

1. Η «Βιομηχανική Επανάσταση» και οι συνέπειες τις, υπήρξαν καταστροφικές για την ανθρώπινη φυλή. Αύξησαν σημαντικά το προσδόκιμο ζωής, σε όσους ζουν σε αναπτυγμένες χώρες, αλλά αποσταθεροποιήσαν την κοινωνία, έκαναν την ζωή ανεκπλήρωτοι, υπέβαλαν τους ανθρώπους σε ταπείνωση, τους οδήγησαν σε ψυχολογική ταλαιπωρία (στις χώρες του Τρίτου Κόσμου και σε φυσική) και έκαναν σοβαρή ζημιά στον φυσικό κόσμο. Η συνεχής ανάπτυξη της τεχνολογίας θα χειροτερέψει την κατάσταση. Σίγουρα, θα υποβάλει τους ανθρώπους σε μεγαλύτερη ταλαιπωρία (ασέλγειες) και θα κάνει μεγαλύτερη ζημιά στην Φύση, πιθανότατα θα οδηγήσει σε μεγάλη κοινωνική αναταραχή και ψυχολογική ταλαιπωρία και πιθανόν να οδηγήσει σε αυξημένη φυσική καταπόνηση ακόμα και στις αναπτυγμένες χώρες.

2. The industrial-technological system may survive or it may break down. If it survives, it MAY eventually achieve a low level of physical and psychological suffering, but only after passing through a long and very painful period of adjustment and only at the cost of permanently reducing human beings and many other living organisms to engineered products and mere cogs in the social machine. Furthermore, if the system survives, the consequences will be inevitable: There is no way of reforming or modifying the system so as to prevent it from depriving people of dignity and autonomy.

2. Το βιομηχανικό-τεχνολογικό σύστημα ίσως επιβιώσει ή πιθανόν να καταρρεύσει. Αν επιβιώσει, ίσως τελικά επιφέρει ένα χαμηλό επίπεδο φυσικής και ψυχολογικής καταπόνησης, αλλά μόνο αφού περάσει από μια μακριά και γεμάτη πόνο περίοδο προσαρμογής και μόνο με κόστος, την μείωση και μετατροπή ανθρώπινων ζωών και άλλων ζώντων οργανισμών, σε κατασκευασμένα γρανάζια για την κοινωνική μηχανή. Παραπέρα, αν το σύστημα επιβιώσει, οι συνέπειες θα είναι αναπόφευκτες. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος αλλαγής ή μετατροπής του συστήματος, ώστε να το αποτρέψουμε από το να στερήσει την αξιοπρέπεια και αυτονομία του κόσμου.

3. If the system breaks down the consequences will still be very painful. But the bigger the system grows the more disastrous the results of its breakdown will be, so if it is to break down it had best break down sooner rather than later.

3. Αν το σύστημα καταρρεύσει οι συνέπειες θα είναι πολύ οδυνηρές. Αλλά όσο πιο μεγάλο γίνεται, τόσο πιο καταστροφικά θα είναι τα αποτελέσματα, της κατάρρευσης. Έτσι λοιπόν, αν είναι να καταρρεύσει, είναι προτιμότερο να καταρρεύσει σύντομα, παρά αργά.

 • Συμφωνείτε με τις απόψεις του παραπάνω κειμένου; (Χωρίς να γνωρίζετε ποιος το έγραψε)
 • Θεωρείτε την άποψη ότι το σύστημα θα πρέπει να καταρρεύσει σύντομα, γιατί όσο μεγαλώνει, διογκώνονται τα προβλήματα της ανθρωπότητας;
 • Αν συμφωνείτε, με πιο τρόπο πιστεύετε ότι θα ήταν αυτό εφικτό;
 • Που νομίζετε ότι θα οδηγούσε μια τέτοια κίνηση;
 • Πιστεύετε πως είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο;
 • Πριν καταρρεύσει το σύστημα, πιστεύετε πως ο κόσμος θα πρέπει να προετοιμαστεί;
 • Ο κόσμος μπορεί να αντέξει την κατάρρευση του συστήματος;
 • Ο κόσμος θέλει να καταρρεύσει αυτό το σύστημα; Είναι έτοιμος να πληρώσει το αντίτιμο;
 • Άντε και το ρίξαμε, πως θα πρέπει να διαμορφωθεί πλέον ο κόσμος; Χρειαζόμαστε ένα νέο σύστημα και πάνω σε ποιες βάσεις;
 • Εφόσον δεν συμφωνείτε με τα παραπάνω, τι νομίζετε πως συμβαίνει στον κόσμο μας; Ειδικά τα τελευταία χρόνια, όπου η φτώχεια και η ταλαιπωρία των ανθρώπων (αλλά και ζώων) έχει αυξηθεί;
 • Τι εντύπωση σας προκαλεί το παραπάνω απόσπασμα, για αυτόν που το έγραψε; Πως θα τον χαρακτηρίζατε; Πιστεύετε πως θα έκανε πράξη τα λόγια του;

Όποιος θέλει να μάθει ποιος το έγραψε, καθώς και το υπόλοιπο κείμενο, ας αφήσει ένα σχόλιο.