Ένα βοήθημα, για να ξέρουμε πότε μαζεύουμε συγκεκριμένα βότανα.