Αν θέλετε να κλείσετε αεροστεγώς ένα πλαστικό σακουλάκι και δεν έχετε θερμοκολλητικό, κάντε το με τον παρακάτω τρόπο.