Πρόκειται για μια συσκευή επικοινωνίας, που εκμεταλλεύεται το φως του Ήλιου. Με την χρήση κατόπτρων/καθρέπτη, αντανακλώνται οι ακτίνες του Ήλιου και είτε αλλάζοντας την θέση του κατόπτρου ή με κάποιο σκέπαστρο, μπορούμε να επιλέγουμε πότε και αν ο ηλιογράφος θα αντανακλά το φως. Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατόν να κάνουμε σήματα Morse, με μια εμβέλεια περίπου 50Km, εφόσον ο ουρανός είναι καθαρός και υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια.

Ο Ηλιογράφος δεν είναι κάτι το νέο. Απλά η χρήση του δεν ήταν διαδεδομένη, λόγω της δυσκολίας κατασκευής κατόπτρων. Κάτι που άλλαξε στα τέλη του 19ου αιώνα και ο ηλιογράφος χρησιμοποιήθηκε ακόμα και στα τέλη του 20ου αιώνα. Μάλιστα ήταν στο βασικό εξοπλισμό του Βρετανικού στρατού μέχρι το 1960.

Σήμερα, μπορεί να βρει κανείς πολύ εύκολα καθρέπτες ή άλλου είδους κάτοπτρα και να φτιάξει έναν μικρό ηλιογράφο, αρκετά εύκολα. Καθρέπτες, γυαλισμένα κομμάτια από μέταλλο, παλιά CD ή δίσκοι από έναν χαλασμένο σκληρό δίσκο υπολογιστή, μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Πηγές

http://royal-signals.org.uk/Datasheets/Heliograph.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Heliograph

 

Advertisements