Ένα μικρό φυτολόγιο για αναγνώριση ορισμένων δέντρων από τα φύλλα τους…