Το να ξέρουμε πως να πάρουμε μια πίεση, είναι πολύ χρήσιμο, ιδιαίτερα αν έχουμε στην οικογένεια μας, άτομα μεγάλης ηληκίας. Παρακάτω βλέπουμε τον σωστό τρόπο, για να κάνουμε μια μέτρηση.

Advertisements