Το να στήσεις μια τέντα/σκηνή στο χιόνι, απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία. Στο βίντεο βλέπουμε έναν τρόπο, με τον οποίο μπορούμε να ασφαλίσουμε όσο είναι δυνατόν την σκηνή μας στο χιόνι.

Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλου τύπου έδαφος, αρκεί να μην είναι πολύ μαλακό, όπως πχ η άμμος.

 Store   Forum   Facebook   Twitter

Advertisements