Όταν κοιτάμε την βελόνα της πυξίδας μας, αυτή μας δείχνει που βρίσκετε ο μαγνητικός βορράς και όχι ο πραγματικός βορράς. Ανάλογα με το που βρισκόμαστε στον πλανήτη, ο μαγνητικός βορράς μπορεί να είναι δεξιότερα ή αριστερότερα του πραγματικού. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πραγματικά 100% βόρεια πορεία, ακολουθώντας την κατεύθυνση που μας δείχνει η πυξίδα μας, θα παρεκκλίνουμε τις πορείας κατά μερικές μοίρες.

Η διαφορά αυτή του πραγματικού με τον μαγνητικό βορρά, εκφρασμένη σε μοίρες, λέγεται μαγνητική απόκλιση. Η μαγνητική απόκλιση, όπως είπαμε, εκφράζεται σε μοίρες και μπορεί να έχει θετική τιμή ή αρνητική. Δηλαδή να έχει μια τιμή 3.5 (θετική) ή -2.5 (αρνητική). Η τιμή της μαγν.απόκλισης εκτός από το πρόσημο μπορεί να την δείτε να έχει ένα γράμμα. E για ανατολικά και W για δυτικά. Ή θα έχει το πρόσημο ή το γράμμα. πχ -2.5 και 2.5W είναι το ίδιο, όπως και 3.5 με 3.5Ε.

Γιατί όμως μας νοιάζει αν η τιμή της είναι θετική ή αρνητική, τι σημαίνει αυτό για εμάς; Μια θετική τιμή της μαγν. απόκλισης σημαίνει, ότι ο μαγνητικός βορράς είναι τόσες μοίρες, όση η τιμή της μαγν.απόκλισης ανατολικά του πραγματικού βορρά. Αν είχαμε δηλαδή μια τιμή +2.5 ή 2.5E, αυτό μας λέει ότι ο μαγνητικός βορράς μας δείχνει 2.5 μοίρες ανατολικά του πραγματικού βορρά. Οπότε για να βρούμε τον πραγματικό βορρά κοιτάζοντας την πυξίδα, θα πάμε 2.5 μοίρες εκ αριστερών της βελόνας της πυξίδας.

Αντίστοιχα, όταν η τιμής της μαγν.απόκλισης είναι αρνητική πχ -3.2 (ή 3.2W), τότε ο μαγνητικός βορράς είναι κατά 3.2 μοίρες δυτικά του πραγματικού βορρά, όπως στο σχήμα παρακάτω.

Πως όμως μπορούμε να βρούμε την μαγνητική απόκλιση; Ένας τρόπος εφόσον έχουμε χάρτη, είναι να κοιτάξουμε στην λεζάντα του χάρτη, που έχει όλες τις πληροφορίες. Εκεί θα αναγράφει και την μαγνητική απόκλιση.

Ένας άλλος τρόπος είναι να μπούμε σε μια ιστοσελίδα που αναγράφει όλες τις μαγνητικές αποκλίσης και να βρούμε την τιμής της, για την τοποθεσία μας. Μπείτε εδώ http://magnetic-declination.com/ και βρείτε την δική σας. Σημειώστε την πχ πάνω στην πυξίδα σας, για να την έχετε πάντα εύκαιρη. Γενικά για την Ελλάδα κυμαίνετε περίπου στο 3.10 με 4.8, ανάλογα την τοποθεσία.

Άλλος ένας τρόπος, που είναι πραγματικά χρήσιμος και με αυτόν μπορούμε να υπολογίσουμε μόνοι μας την απόκλιση είναι ο παρακάτω.

Παίρνουμε αζιμούθιο της ανατολής και της δύσης του ηλίου, στο ίδιο μέρος που βρισκόμαστε. (Που σημαίνει ότι για μια ημέρα, δεν θα κινηθούμε από το σημείο που βρισκόμαστε). Προσθέτουμε τα δύο αυτά αζιμούθια και από το άθροισμα αυτό, αφαιρούμε 360 μοίρες. Τέλος το αποτέλεσμα αυτής της αφαίρεσης το διαιρούμε με το 2. Το νούμερο που θα βρούμε είναι η μαγνητική απόκλιση μας. Αν το αποτέλεσμα της αφαίρεσης είναι αρνητικό, κρατάμε το πρόσημο, καθώς αυτό μας δείχνει αν η μαγν.απόκλιση είναι δυτικά ή ανατολικά.

Ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε καλύτερα. Ξυπνάμε το πρωί και παίρνουμε το αζιμούθιο του ήλιου στην ανατολή του. πχ είναι 50. Παίρνουμε αζιμούθιο και κατά την δύση του ήλιου ας πούμε πχ 340. Προσθέτουμε αυτά τα δύο νούμερα: 50 + 340 = 390. Από αυτό αφαιρούμε το 360. Άρα: 390 – 360 = 30 και το διαιρούμε με το δύο 30 / 2 = 15. Αυτό το νούμερο είναι η μαγνητική απόκλιση και είναι θετική ή αλλιώς θα την συμβολίζαμε ως 15Ε. Τα νούμερα του παραδείγματος είναι τυχαία 🙂

 Store   Forum   Facebook   Twitter