Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενο άρθρο , θα πρέπει να φαίρνουμε τον εξοπλισμό μας, στα μέτρα μας. Έτσι όπως εμείς τον θέλουμε και μας βολεύει να τον χρησιμοποιούμε. Το τι και το πως, φυσικά βγαίνει μέσα από την εμπειρία και την χρήση του εξοπλισμού.

Πάνω σε αυτή την λογική ας δούμε δύο τροποποιήσεις που μπορούμε να κάνουμε σε μια ανοξείδωτη κούπα, ώστε να την κάνουμε πιο εύχρηστη, αλλά και πιο αποδοτική όταν βράζουμε νερό ή μαγειρεύουμε.