Ένας χρήσιμος κόμπος για να σφίξουμε ένα αντικείμενο πχ μια κουβέρτα, sleeping bag… ή ακόμα και για να σφίξουμε ένα μέλος του σώματος σε μια μεγάλη αιμορραγία

Advertisements