Συνήθως στις παγίδες χρησιμοποιούμε κλαδιά, σαν την “μηχανή” της παγίδας, που θα μας δώσει την κίνηση και την δύναμη να κλείση η θηλιά, ώστε να πιάσουμε το θήραμα μας. Αυτό όμως δεν είναι πάντα δυνατόν. Άλλοτε επειδή δεν υπάρχουν κλαδιά στο μέρος που θέλουμε να στήσουμε την παγίδα ή αυτά είναι πολύ χλωρά και δεν έχουν την απαραίτητη δύναμη ή είναι ξερά και σπάνε με το λύγισμα.

Ένας τρόπος για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα, είναι και αυτός που παρουσιάζεται στο βίντεο. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να δέσουμε ένα βάρος στην μια πλευρά του σχοινιού που συνδέεται με την “σκανδάλη” της παγίδας. Ακόμα και αν δεν υπάρχει δέντρο, όπως στο βίντεο, μπορούμε να φτιάξουμε με ξύλα, ένα ψηλό τρίποδο, απ’ όπου θα κρέμεται το βάρος, μόνο που θα χρειαστεί να προσέξουμε το ύψος απ’ όπου θα πέφτει το βάρος, καθώς αν αυτό δεν είναι αρκετό, η παγίδα δεν θα κλείνει ή τραβάει το θήραμα.

Advertisements