Ένα μικρό φυλλάδιο μιας σελίδας, με βασικά ίχνη ζώων.