Για να κάνουμε το σπιτικό μας και την ζωή μας πιο αυτάρκης, θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο ζωή μας και τον τρόπο σκέψεις σε αρκετά πράγματα. Παρακάτω αναφέρουμε επιγραμματικά πια είναι τα πιο σημαντικά θέματα που θα πρέπει να επιλύσουμε και να προβούμε σε αλλαγές.

 • Ενέργεια
 1. Αιολική
 2. Ηλιακή
 3. Biodisel
 4. Μείωση κατανάλωσης
 5. Υδρογόνο (?)
 • Νερό
 1. Μείωση κατανάλωσης
 2. Ανακύκλωση/Επαναχρησιμοποίηση
 3. Συλλογή βρόχινου νερού
 4. Αξιοποίηση πηγών/πηγαδιών/ποταμών κτλ.
 • Τροφή
 1. Μείωση κατανάλωσης
 2. Καλλιέργεια λαχανικών/φρούτων/βοτάνων
 3. Εκτροφή Πουλερικών
 4. Εκτροφή Ερυφίων
 5. Αποθήκευση (Κατάψυξη, κονσερβοποίηση, αποξήρανση)
 6. Μελισσοκομία
 7. Παραγωγή Compost
 • Οικονομία/Χρήματα
 1. Μείωση/περιορισμός εξόδων
 2. Εξάλειψη χρέους
 3. Πάγιο εισόδημα
 • Κοινωνικές Σχέσεις
 1. Αλληλοβοήθεια
 2. Δημιουργία τοπικών κοινωνιών & συνεταιρισμών
 • Υγεία
 • Παιδεία
Πολλά από αυτά τα έχουμε ήδη θίξει και άλλα θα τα αναλύσουμε στο μέλλον. Ακόμα και από αυτή την απλή αναφορά, καταλαβαίνει κανείς τι γνώσεις πρέπει να αποκτήσει αλλά και ότι πρέπει να τις εφαρμόσει πρακτικά. Το εύκολο κομμάτι, είναι να μάθει κανείς ότι χρειάζεται και να αρχίσει σιγά-σιγά να το εφαρμόζει. Το δύσκολο όμως είναι να μειώσει/ελαττώσει την κατανάλωση αγαθών. Στην ουσία αυτό που πρέπει να κάνει κανείς, είναι να αλλάξει τρόπο ζωής και αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Όταν έχεις μεγαλώσει και έχεις συνηθίσει σε κάποια πράγματα, από την μια μέρα στην άλλη δεν μπορείς να τα ξεχάσεις/διαγράψεις και να ξεκινήσεις από την αρχή.