Από τότε που ο άνθρωπος άρχισε να καλλιεργεί συστηματικά την Γη, κατάλαβε ότι η μεταφορά του νερού από τις πηγές στα χωράφια, ήταν μείζονος σημασίας. Έτσι σκέφτηκε και εφάρμοσε πολλούς τρόπους για να μεταφέρει το απαραίτητο νερό, κανάλια μεταφοράς νερού, εκτροπές ποταμών, αρδευτικά έργα κτλ. Στην προσπάθεια του αυτή, κατασκεύασε και πολλές μηχανές και εργαλεία, των οποίων οι βασικές αρχές λειτουργίας εφαρμόζονται ακόμα και σήμερα, στα σύγχρονα μηχανήματα άντλησης νερού.

Η πιο σημαντική κατασκευή που χρησιμοποιείτε και σήμερα, στην απλή της μορφή, είναι η αντλία νερού. Η αντλία χρησιμοποιεί δύο βαλβίδες μονής ροής, εναλλάξ και με την άσκηση εξωτερικής δύναμης, σπρώχνει το νερό (αντλεί) σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, λειτουργεί και η απλή τρόμπα ποδηλάτου, όπου εκεί αντλούμε αέρα. Ακριβώς η ίδια κατασκευή λέγεται και αντλία κενού αέρος.

Πιθανών να έχετε δει τις παλιές παραδοσιακές αντλίες που υπήρχαν σε χωριά, όπως στην φωτογραφία παρακάτω, με τον μοχλό.

Για να φτιάξουμε μια αντλία, χρειαζόμαστε:

  • Δύο βαλβίδες μονής ροής
  • Ένα δοχείο με ανοικτό το ένα μέρος
  • Ένα πιστόνι

Δείτε τα παρακάτω projects από το instructables, όπου με απλά υλικά μπορεί κάποιος να φτιάξει μια αντλία νερού.

Αυτός ο τρόπος κατασκευής αντλίας νερού, είναι ο πιο απλός. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι κατασκευής τους, όπου εκεί εφαρμόζονται διαφορετικές τεχνικές και χρειάζονται πιο εξειδικευμένα εργαλεία και υλικά. Στην σελίδα της wikipedia, αναφέρονται όλοι οι τρόποι κατασκευής.
Για να δουλέψει όμως μια αντλία νερού, όπως είπαμε, πρέπει να ασκούμε δύναμη στον μοχλό/πιστόνι της και αυτό είναι πολύ κουραστικό, όταν θέλουμε να αντλήσουμε μεγάλες ποσότητες νερού. Έτσι οι πρόγονοι μας σκέφτηκαν και αξιοποίησαν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως ο άνεμος και η ροή του νερού σε ποτάμια. Θα έχετε δει σίγουρα σε αμερικάνικα γουέστερν ταινίες την παρακάτω κατασκευή ανεμόμυλου. Χρησιμοποιώντας την δύναμη του αέρα, κινούσαν στην βάση του ανεμόμυλου, μια αντλία νερού. Η κατασκευή δούλευε όλο το 24ωρο αντλώντας νερό σε υπερυψωμένες δεξαμενές που διοχέτευαν το νερό στο σπίτι η στα χωράφια.