Η πυροστιά είναι ένα μεταλλικό αντικείμενο σε σχήμα ισόπλευρου τριγώνου, το οποίο παλιά το έβαζαν μέσα στο τζάκι, πάνω από χωνεμένη φωτιά ή μη. Στην πυροστιά επάνω τοποθετούσαν τα μαγειρικά σκεύη (κατσαρόλες, καζάνια, μπρίκια) και μαγείρευαν. Συνήθως είχαν δύο, μια μικρή και μια μεγάλη. Όταν θέλετε να τοποθετήσετε ένα μικρό σκεύος πχ μπρίκι, το βάζετε στην γωνία που κάνει η πυροστιά, να ακουμπά δηλαδή στα δύο σίδερα. Έτσι ακόμα και αν έχετε την πιο μεγάλη πυροστιά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και μικρά σκεύη.

Οι κανονικές, παλιές, πυροστιές ήταν φτιαγμένες από τετράγωνο (καρέ) σίδερο. Σήμερα κυκλοφορούν πυροστιές φτιαγμένες και από λαμάκι, μην τις προτιμήσετε.

 

 

Advertisements