Παρακάτω θα βρείτε μερικά αρχεία τύπου .pdf με βασικούς κόμπους. Μπορειτε να τα τυπώσετε, για να τα έχετε εύχερα.

Αρχείο1

Αρχείο2

Αρχείο3

Αρχείο4

Advertisements